sobota, 03 25th

Last updatesob, 18 mar 2017 9pm

... čo chceme dosiahnuť ?

...

... kto sme ?
28.3.2015 v Bratislave

Na deň učiteľov 28.3.2015 zvolal minister školstva SR Juraj Draxler okrúhly stôl o budúcnosti školstva, kde sa...

Nové Školské Odbory - za kvalitnejšie školstvo na Slovensku

Kredity po novom

Pani Renáta Gazdová pridala príspevok na facebookovej skupine "Ako ďalej učiteľ". Tento príspevok, poukazuje na nezmyselné ťahanice okolo nezmyselného kreditného systému. Prinášame ho v plnom znení, pretože si myslíme, že stojí za to tento príspevok uverejniť.

 

Takže zhrnutie dnešného seminára:
1. Priznané kredity-kredity,ktoré máte na osvedčení,priznáva ich poskytovateľ vzdelávania.
Uznané kredity –na účel vyplácania kreditového príplatku-uznáva riaditeľ školy, v prípade riaditeľa zriaďovateľ (čo sa mi nepáči).
2. Kredity nazbierané do 31.12.2012 platia 7 rokov.
3. Kredity nazbierané od 1.1.2013 majú neobmedzenú platnosť.....pokiaľ sa nič nezmení - to bola poznámka jedného z tých,čo nám to vysvetľovali...pravdepodobne sa bude meniť celý systém,takže sa veľmi netešme.
4. Za ukončené rozširujúce, za rigoróznu skúšku, za štátnu skúšku z cudzieho jazyka uzná riaditeľ (riaditeľovi zriaďovateľ) 60 kreditov. Pozor, učiteľ musí mať 3 roky praxe.
5. Riaditeľ uznáva kredity na základe osvedčenia alebo vysvedčenia. Nepotrebuje ešte nejaké zvláštne potvrdenia od poskytovateľa vzdelávania, lebo každé takéto vzdelávanie muselo byť akreditované (pre Aďu Puškášovú...musí ti tých 60 kreditov uznať. Ak nie,potom bod 6).
6. Ak riaditeľ, resp. zriaďovateľ neuzná kredity, musí dať písomné vyjadrenie prečo a učiteľ sa môže sťažovať na KŠÚ...prešetrí a potom sa uvidí 
7. Uznané kredity nemôže riaditeľ neuznať. Platia 7 rokov.
8. Pri overovaní kompetencií...tú istú kompetenciu si môžeš overiť len raz. T.j. ak učiteľ chodil na 2 vzdelávania, ktoré mali rovnaký obsah (možno sa líšili len v názve) ,tak riaditeľ uzná len 1 overenie (riaditeľ by mal žiadať obsah vzdelávania, ktorý učiteľ pozná, keď sa ide vzdelávať).
9. Ak učiteľ má ukončené rozširujúce štúdium, alebo rigoróznu skúšku , alebo štátnu skúšku z cudzieho jazyka do 31.12.2011, môže požiadať o vykonanie 1.atestácie najneskôr do 31.12.2012...netreba mu žiadne kredity, napíše prácu, prihlási sa a robí skúšku keď ho zavolajú.
10. Ak má niekto PhD a 3 roky praxe, je to náhrada 1.atestácie.
11. Ak má niekto PhD a 6 rokov praxe, je to 2.atestácia....ak má PhD ale ešte nemá prax, uznáva sa mu to po uvedených rokoch praxe.
12. Začínajúci učiteľ sa môže začať vzdelávať už po 6 mesiacoch praxe. Od 1.1.2012 dostane každý začínajúci učiteľ 6percentný príplatok...akože náborový (na smiech...či na plač?).
13. Spôsob ukončovania adaptačného vzdelávania je na riaditeľovi.
14. Počty žiakov v triedach....zriaďovateľ môže zvýšiť, ale musí sa k tomu vyjadriť Rada školy a musí prihliadať na počty začlenených (integrovaných) žiakov. Ide o to, že doterajšie najvyššie počty podľa zákona 245 sú platné, ale ak potreboval riaditeľ navýšiť počet...hlavne v špec.triedach,t ak musel o to žiadať inšpekciu. Teraz stačí, ak to urobí zriaďovateľ.....je to v zákone veľmi nejasne formulované a takto nám to vysvetlili.
15. Hodnotenie pg.zamestnancov sa má robiť každý rok.
Tak, to je zhruba všetko, bolo tam ešte veľa otázok, tie však boli špecifické pre učilištia a podobné školy. Boli by sme sa pýtali omnoho viac, ale, samozrejme, stopli nám to, lebo mali na programe ešte 2 body z MPC

Hlavné fórum - https://www.facebook.com/groups/akodalejucitel/

Nachádzaš sa tu: Home Sample Category Kredity po novom